Sieninis laikrodis chemikui

Sieninis laikrodis, kuriame valandų žymas simbolizuoja atitinkamų cheminių elementų atvaizdai kaip iš Mendelejevo Periodinės Elementų lentelės su pagrindine atitinkamo elemento informacija, o elemento – valandos pozicija priklauso nuo elemento atominio skaičiaus. Toks laikrodis tiesiog privalo kabėti chemijos laboratorijoje, ar atitinkamoje klasėje mokykloje.

-Kiek dabar valandų?
– Be penkiolikos vandenilis!

iš Google+