Pasviręs arbatos bokštas

Pasviręs arbatos bokštas

Pasviręs arbatos puodukų ir arbatinuko komplektas, nebe pirmas arbatos bokštas daiGtų kataloge. Geras suvenyras prisiminti pasvirusiam bokštui. Toks arbatos bokštas kainuoja 54$.

Rasta pas Incredible Things